web space | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Zkušenosti s firmou Ekonomické stavby s.r.o.


 

    Jmenuji se Pavel Chromý a klienty Ekonomických staveb (dále jen ES) jsme spolu s manželkou byli od podzimu roku 1999 do léta 2001. K vytvoření těchto stránek mě na podzim roku 2001 vedla skutečnost, že kromě vlastní komerční inzerce neexistovaly žádné informace o ES a naše zkušenosti se od těchto prezentací diametrálně lišili. Smyslem těchto stránek rozhodně není "mediální zničení" ES, jak tvrdí p.Mencl, ale jen popis vlastních zkušeností s ES, tak aby si každý čtenář mohl udělat vlastní názor na činnost této firmy.

Kontakt a příprava na stavbu
    Do kontaktu s ES jsme se dostali někdy na podzim roku 1999. Sice jsme nejprve uvažovali jen o koupi bytu, ale zmíněné články a potom i osobní návštěvy u ES nás přesvědčili o výhodnosti postavit si vlastní domek.
    Podepsali jsme tedy smlouvu o smlouvě budoucí s ES, ve které jsme měli termín ukončení stavby na podzim 2000, a zaplatili zálohu 170.000,- Kč. V následujících měsících jsme "předělávali" výchozí projekt domku N14, jehož cena měla být 1.800.000,-Kč. Předělávali je asi silné slovo, protože jsme měnili jen rozmístění příček a oken. Bohužel, ale projektantka reagovala na naše připomínky (celkem byli asi 4) velice pomalu - každá jí trvala zhruba měsíc. Takže jsme se sešli se zástupci ES někdy na konci dubna 2000, s tím že nestihnou termín a že je třeba ho prodloužit a kupodivu také stouply ceny, takže se rozpočet domku N14 vyšplhal z původních 1.800.000,- na 2.300.000,-Kč. Dostali jsme ale příslib, přímo od p.Mencla, ředitele a jednatele firmy, že se všemi možnými prostředky pokusí urychlit přípravu na stavbu, a protože projekt i rozpočet byl hotov, doufali jsme, že všechno už půjde rychle, a že nový termín dokončení stavby (únor 2001) bude splněn. Bohužel ale podklady pro stavební povolení ES podali na stavební úřad až začátkem července a tomu to trvalo další 3 měsíce, než rozhodl o vydání stavebního povolení. Mezitím jsme se s ES přeli nad zněním smlouvy o dílo, kterou oproti té původní, která byla přílohou smlouvy o smlouvě budoucí, úplně předělali, bohužel v náš neprospěch. Také jsme se dozvěděli, že podle této nové smlouvy budeme muset platit zálohy dopředu a ne tak jak nám říkal p.Mencl, totiž až po zhotovení každé etapy stavby. Tyto zálohy ES dali do smlouvy i když věděli, že budeme financovat stavbu z hypotéky a že prakticky žádnou hotovost nemáme. V tuto dobu také přišli poprvé s tím, že bude potřeba sepsat smlouvu o půjčce, kterou nám ES jakoby půjčí na první zálohu, a kterou jim později splatíme čerpáním peněz z hypotéky.

Podpis smlouvy o dílo a směnka
    Nakonec jsme tedy přistoupili k podpisu smlouvy o dílo (říjen 2000), s tím že se termín opět protáhne až na konec května 2001. V den podpisu smlouvy také najednou ES přišli s tím, že nepodepíšeme smlouvu o půjčce, ale že vystavíme fyzické osobě (p.Menclovi) směnku na 600.000,- Kč. Trošku jsme se zalekli, ale když nás ujišťovali, že je to kvůli hypotéce a že jde jen o formalitu, nakonec jsme směnku podepsali, s tím že jsme si ještě po dlouhých peripetiích vymohli dodatek k této směnce, ve kterém bylo, že jsme ty peníze nikdy nedostali, že mají sloužit jako záloha a že je "splatíme" z hypotéky.

Potíže během stavby
    Ačkoliv měli ES podle smlouvy hned začít stavět (koneckonců termín konec května 2001, který si sami určili, jim ani moc času navíc neposkytoval) začali kopat základy až začátkem prosince 2000. A hned se základy byly problémy, protože se pan stavitel Pintíř neobtěžoval s nějakým měřením a do projektu se také moc nedíval. Když opomenu to, že betonovali v mrazu a že jsme jeli základy v -20°C sami přikrývat fóliemi (ES to nenapadlo a tvrdili, že takový mráz není), udělali je dost křivé s 15 cm rozdílem výšek. A jak jsme se později dozvěděli udělali i špatně (spíš jí neudělali vůbec) kanalizaci. Jelikož 20.1.2001 měla být podle smlouvy hotova hrubá stavba a ES měli jen základy, vytušili jsme, že v pořadí 3 termín dokončení domku je také nereálný a čekali jen kdy se ES ozvou a budou chtít termín prodloužit, protože jinak musí platit penále. Samozřejmě přišli s tím, že zima byla neobyčejně tuhá a že se 3 měsíce nedalo vůbec stavět, a tudíž požadují posunout termín dokončení na konec září 2001. I když jsme se s nimi hádali a ukazovali jim záznam teplot, které dokazovali, že stavět se dalo (u nás to bylo obzvlášť dobré proto, že jsme stavěli ze systému TESUZ, což je technologie suchého zdění - tedy bez malty) ES, jak je jejich zvykem nepovolili, takže jsme se nedohodli a jeli dále podle původní smlouvy. Jenže byl konec května a ES měli hotové jen obvodové zdi v přízemí.

Odstoupení od smlouvy
    Abych moc nenatahoval tento článek a neunavoval Vás, napíšu jen ve stručnosti, že po několika marných výzvách k odstranění vad a po zjevné nečinnosti ES (v červenci to začalo vypadat, že ani 4.termín konec září 2001 není reálný, protože zdaleka nebyla hotova hrubá stavba) jsme se rozhodli odstoupit od smlouvy o dílo. Nejvíce k tomu asi přispěli 3 věci. Jednak to, že opět udělali "botu", totiž hrozným způsobem ošidili horní věnec a udělali ho i v jiné výšce než byl v projektu, takže ho museli zase zbourat. Za druhé přišli ES s tím, že je potřeba podepsat další směnku, protože podle smlouvy o dílo máme zaplatit další zálohu, ale původní směnku nám ještě nevrátí. Došlo nám, že na jedné straně by jsme čerpali úvěr z hypotéky a platili jejich faktury a na druhé straně by jsme podepisovali směnky a tudíž ten domek zaplatili podruhé. No a konečně za třetí jsem navštívili hypotéční banku, abychom si ověřili co nám říkali ES o hypotéce, a zjistili, že jsme jen za posledních 14 dní několikátý klienti ES, kteří si na ně stěžují a neví kudy kam.

Závěrečné vyúčtování a soud
    ES nám poslali závěrečné vyúčtování, ve kterém chtěli doplatit cca 340.000,- Kč :

    My jsme si sami nechali určit hodnotu stavby od nezávislého znalce, který bral ceny dle rozpočtu ES a doplňoval k nim skutečný prostavěný materiál. Dle tohoto nezávislého odhadu jsme ES naopak zaplatili na zálohách asi o 30.000,- více než je hodnota stavby, ale ES na reklamaci jejich poslední faktury a na náš požadavek vrácení tohoto přeplatku vůbec nereagovali a p.Mencl rovnou podal k soudu návrh na vystavení směnečného platebního rozkazu a chce po nás zaplatit ještě více jak 600.000,- za směnku, která měla sloužit jako záloha a kterou nám měl po proplacení faktur z hypotéky vrátit.
    Proti směnečnému platebnímu příkazu, který soud vydal, jsme ve stanovené lhůtě podali řadu námitek, ve kterých jsme zpochybnili nároky p.Mencla, které nesouhlasí s vyúčtováním ES a jde tedy o podvod a dále jsme upozornili na machinace p.Mencla s těmito směnkami. Soud by měl nyní nařídit další jednání - zatím se tak ale nestalo a tudíž není pravda co tvrdí p.Mencl, že jsme byli odsouzení nebo dokonce že už rok probíhá exekuce. ES také vůbec neakceptovali žádné vady na díle, ani penále za nedodržení termínu, které vyplývá ze smlouvy o dílo, takže ať máte sebelépe napsanou smlouvu o dílo zjišťujeme, že stejně nemáme, v naší finanční situaci, faktickou možnost si vymoci její dodržování.

    To je asi vše o naší zkušenosti s ES a to jsem tady ani nerozebíral jakým způsobem nám ES "pomáhali" vyřizovat hypotéku (Bance to trvalo, poté co jí p.Lebl, finanční analytik ES, dodal všechny potřebné dokumenty, asi 10 dní, ale p.Lebl to vyřizoval téměř 5 měsíců), jak jsme zjistili, že je špatně udělaný projekt, protože nepočítá s tím, že do betonových tvárnic TESUZ se nedá zasekat kanalizace, topení, voda nebo elektrika a jak ES ztratili směnky a na stavbě jsme jim podepsali jiné, ale nevšimli jsme si, že v dohodě, kterou jsme si k prvním směnkám vynutili, vypustili jeden (bohužel ten pro nás nejdůležitější) odstavec. Takže dodnes nevíme jestli je opravdu ztratili nebo jestli je po nás p.Mencl nebude také chtít zaplatit.

Je toho mnoho, co jsem ještě nestačil napsat, ale doufám, že si uděláte obrázek o ES, a že se nenecháte napálit jako my.

Pokud máte z ES jakékoliv zkušenosti napište mi, prosím, na ekostav@email.cz


Počet návštěvníků této stránky od listopadu 2001 :

 

Poslední aktualizace 20.11.2007